Mistrovství ČR ve znalostech Bible je organizováno českou pobočkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) v úzké spolupráci s Českou biblickou společností a českou pobočkou Biblické jednoty (Scripture union of the Czech Republic). Od roku 2005 se koná na půdě Senátu Parlamentu České republiky.  Záštitu nad všemi dosavadními mistrovstvími měl senátor JUDr. Petr Pithart. Nad budoucím Evropským mistrovstvím ve znalostech Bible převzal záštitu senátor MUDr. Přemysl Sobotka.

 

Historie Mistrovství ve znalostech Bible

Jak vlastně vznikla myšlenka Mistrovství České republiky ve znalostech Bible a jaké je její propojení  s Jeruzalémem?

 

Okolnosti vzniku Mistrovství ČR ve znalostech Bible jsou velmi zajímavé. Všechno začalo v létě 1998 na Křesťanské konferenci v Praze, kde byl jedním z hostujících kazatelů Robert Stearns z USA. Po svém kázání vyzval všechny, kdo mají srdce pro Izrael a jeho lid, aby šli dopředu. Bylo nás tak odhadem asi 30 nebo 40. Nám, mé milé manželce Darince a mě řekl, že vnímá, že budeme mostem, dálnicí mezi Izraelem a Českou republikou. Byli jsme z toho šokovaní, ne z důvodu, že by nás to tak moc překvapilo – v té době jsme měli za sebou již asi pátou návštěvu Izraele a měli jsme tam již dobré přátele – šokující pro nás bylo to, že nic takového Robert Sterns nevěděl, nikdy jsme ho předtím neviděli…

Další den konference pokračoval v podobném stylu. V průběhu svého kázání si Robert Stearns nás, mojí ženu Darinku a mne opět vyvolal, nyní již samotné a žehnal nám v naplnění našeho poslání být tím mostem. Byli jsme z toho všeho a před tolika účastníky konference hodně překvapení a udivení. Na dovršení všeho nám okamžitě po tomto požehnání řekl pastor Křesťanského společenství, že pojedeme na podzim do Jeruzaléma na celosvětovou křesťanskou konvokaci. Bylo toho najednou doopravdy hodně – k tomu jsme vlastně vůbec nevěděli, co to slovo konvokace znamená.

V září 1998 jsme skutečně na tuto konvokaci jeli. Bylo to krásné setkání křesťanů z více než 200 zemí.  Součástí  sedmidenního programu byly i skupinové modlitby za jednotlivé brány starého Jeruzaléma. Spolu s Darinkou jsme šli do autobusu, který mířil k bytu před Jafskou bránu, kde jsme se modlili za mír pro Jeruzalém. Na závěr jsme se seznámili s majitelkou bytu, která byla překvapena, že jsme z Čech.Pak jsme zase byli překvapeni my, když jsme se dozvěděli, že předkové jejího amerického manžela pocházejí z Čech. Taky jak by ne, když jeho jméno bylo Hromas. Netrvalo dlouho a paní Roberta Hromasová nám řekla o vizi Mistrovství světa ve znalostech Bible. Autobus jsme nechali ujet a začalo naše první setkání z mnohých…

Roberta nám řekla jak to vše začalo – v Izraeli probíhá už hodně dlouho soutěž ve znalosti Bible, pochopitelně bez Nového zákona. Vítěz je v Izraeli velmi vážená a považovaná osoba. Studium Bible a uplatňování Božího slova v každodenním životě by mělo být i naší  křesťanskou prioritou. Členové řídicího týmu pod vedením paní Roberty Hromasové zpracovali publikaci, která uváděla vedle pravidel mistrovství i řadu potřebných rad a zásad pro soutěžní týmy. Paní Hromasová je dlouholetou ředitelkou American Christian Trust a je  m.j. i autorkou knihy "52 způsobů jak naučit vaše dítě se modlit", která byla přeložena i do češtiny.

V Jeruzalémě jsme pak ve zbývajících dnech měli spolu ještě několik mnohahodinových setkání. A vskutku jsme nabyli přesvědčení, že bychom měli v České republice s pořádáním Mistrovství ČR ve znalostech Bible, jako součásti světového mistrovství, začít. Vrátili jsme se do Prahy s touto vizí a  začal jsem konat kroky, které po návštěvě ředitele České biblické společnosti ThDr. Jiřího Lukla a Jiřího Drejnara, ředitele Mezinárodní biblické společnosti vedly až k mému pozvání na zasedání Biblického fóra. Tam prohlásil podporu myšlence uskutečnění této soutěže v České republice i představitel Biblické jednoty Pavel Tůma. Posléze na pozvání tohoto tajemníka Biblické jednoty se k nám ještě přidal Vladislav Jech, představitel odboru duchovní výchovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Tak jsme vytvořili Řídicí výbor, kde jsou od začátku až do současné doby představitelé České biblické společnosti (ředitel Mgr. Pavel Novák) a české pobočky Biblické jednoty (ředitel Mgr. Martin Hejl) spolu s představiteli české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR), která nese celkovou odpovědnost za Mistrovství ČR ve znalostech Bible (výkonný ředitel ICEJ ČR Ing.Karel Sedláček a MUDr.Darina Sedláčková, která tvoří otázky pro mistrovství).

 

Mimo nultý ročník v roce 2000 v Kutné Hoře bylo uspořádáno již sedm ročníků Mistrovství  republiky  v Praze. Čeho si na této soutěži nejvíce ceníte?

 

Hodně věcí si cením a mám z nich radost. Kde začít? Snad od samého začátku; mám radost, že vize, která vznikla v Jeruzalémě byla úspěšně přenesena do České republiky. Pravidla, která byla připravena pro světovou soutěž jsme modifikovali pro mistrovství v Česku a myslím si, že tím přispíváme do pokladnice zkušeností. Je zajímavé, že v současné době tato soutěž probíhá pouze u nás. Ve vhodnou dobu se bude naše příprava určitě hodit i ostatním. Dále si moc cením přístupu soutěžících, jejich zapálenosti pro Bibli a její poselství. Věřím, že jejich proměněné životy osloví svým svědectvím mnoho lidí a nejenom v jejich nejbližším okolí. Jsem rád, že se nám daří spolupracovat s medii a naplňovat tak jeden z hlavních cílů tohoto mistrovství - obrátit pozornost lidí v této zemi ke Knize knih.Velice si vážím skutečnosti, že záštitu nad mistrovstvím od roku 2001 měl senátor JUDr. Petr Pithart, který měl a má o mistrovství skutečně živý zájem a  pomáhal nám od samotného počátku. V současné době štafetu upřímné podpory převzal MUDr. Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu.

Jsem vděčný Bohu za to, že náš Řídicí výbor pracuje již od začátku v roce 1999 v duchu jednoty. Je skutečně povzbuzující se setkávat již 14. rokem nad přípravou a realizací společného díla. V roce 2002 jsme poprvé přivítali při konání 2. mistrovství ČR také paní Robertu Hromasovou, která vážila cestu z Los Angeles, těsně potom co se vrátila z Tibetu, na 3 dny do Prahy, aby viděla realizaci vize, která v Jeruzalémě vznikla. V roce 2005 přijela se skupinou křesťanů z USA opět - to se již 4.mistrovství konalo v Senátu. Byli bychm skutečně rádi, kdyby Roberta Hromasová mohla přijet i v roce 2014 i když víme, že v současné bojuje s důsledky nedávného úrazu. 

 

Tím se dostáváme k poslední otázce a sice jaký byl další vývoj konání Mistrovství  ČR ve znalostech Bible a jak se daří naplňovat vizi uskutečnění mezinárodního mistrovství v Jeruzalémě?

 

Stejně jako židovská kultura spojuje naše národy, tak Bible ve svém Starém a Novém zákoně spojuje židy s křesťany. Bible vznikala na území Izraele. Máme stejného Boha, máme hodně blízké hodnoty. Pravdou ovšem je i to, že, jak v minulosti tak v současné době si mnozí ještě tuto základní biblickou pravdu neuvědomují.

 V roce 2003 se podařilo ve spojení s Festivalem česko-německo-židovské kultury poprvé vyslat vítězný tým do Izraele a zároveň pozvat význačného křesťanského novináře Stana Goodenougha  z Jeruzaléma do ČR na besedu o současném dění v Izraeli z biblické perspektivy. K určitému naplnění a vyvrcholení poslání tohoto mistrovství bylo následné oficiální přijetí vítězného týmu jeruzalémským primátorem panem Uri Lupolianským.

První cenou i v roce 2005 byl týdenní pobyt v Izraeli. Mezitím a potom byly první ceny různé: hodinový vyhlídkový let nad ČR, čtečky elektronických knih a velmi hodnotné biblické publikace.

V roce 2014 budou ceny opět mimořádné: pro první dvě družstva týdenní zájezdy s různými cestovními kancelářemi do Izraele a opět hodinový vyhlídkový let pro tým na třetím místě...

Mistrovství v roce 2014 bude mít ještě další rozměr: budeme se v co největší míře snažit o účast křesťanských týmů z Evropy. Ani účast z ostatních kontinentů nebudeme omezovat. Věříme, že tímto se můžeme přiblížit ke konečnému naplnění vize - uskutečnit toto mistrovství v Jeruzalémě, kde to zatím nebylo možné, byť jsme se o to v letech 2012 i 2013 v rámci ICEJ snažili.

Už teď se těšíme na radostné setkání se všemi účastníky mistrovství

 

       

Ing.Karel Sedláček

předseda Řídícího výboru