Časté otázky a odpovědi

Otázka: Poslední Mistrovství ČR ve znalostech Bible proběhlo v roce 2010. Proč je tak dlouhá přestávka?

Odpověď: Ústředí ICEJ v Jeruzalémě zamýšlelo uskutečnit Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible v Jeruzalémě v letech 2012 resp. 2013. Na konání tohoto mistrovství bylo vynaloženo hodně sil a času, nicméně z různých důvodů se nakonec toto mistrovství v Jeruzalémě konat nemohlo. Věříme však, že jednou se v Jeruzalémě konat bude.

 

Otázka: Evropské mistrovství ve znalostech Bible bude mezinárodní, jak je zajištěn překlad do cizích jazyků? Nebudou cizí nebo české týmy diskriminovány kvůli jazykové bariéře? 

Odpověď: Postup překladu bude stejný jako již vyzkoušený postup u holandského týmu. Zahraniční národní koordinátor (překladatel) obdrží s předstihem otázky v angličtině, které přeloží do jazyka v té zemi (církvi) používaného. Překladatel je pochopitelně instruován, že text otázek a odpovědí je naprosto důvěrný. Hotový překlad zašle pak elektronicky zpět organizátorům, aby byl tento posléze v Praze vytištěn v jazyku dané země a použit při mistrovství. 

 

Otázka: Můžeme vidět ukázku otázek prvního kola z minulých ročníků?

Odpověď: Ano, zde je ukázka z posledního 7. mistrovství ČR ve znalostech Bible:

1-10 7.MČRZB jako vzorek.doc (41472)